• سانىيەم ئىسمائىل ناخشىلىرى سانىيەم ئىسمائىل
  • ئالىمجان توختى ناخشىلىرى ئالىمجان توختى
  • قۇربانجان ئىمىرھەسەن ناخشىلىرى قۇربانجان ئىمىرھەسەن
  • قۇربانجان مەخمۇت ناخشىلىرى قۇربانجان مەخمۇت
  • روشەنگۈل ئابدۇراخمان ناخشىلىرى روشەنگۈل ئابدۇراخمان
  • Lola Yuldasheva Lola Yuldasheva
  • نازۇگۇم ئايۇپوۋا ناخشىلىرى نازۇگۇم ئايۇپوۋا
  • غوجى مەتقۇربان ناخشىلىرى غوجى مەتقۇربان
  • مەردان مۇختەر ناخشىلىرى مەردان مۇختەر
  • Mirjon Ashrapov Mirjon Ashrapov